Trampolina do kultury


„Trampolina do kultury” to profesjonalna oferta działań edukacyjno-animacyjnych organizowanych przez wrocławską Fundację OPEN MIND. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Projekt łączy kulturę z innowacją: rozwija kompetencje artystyczne, umiejętności posługiwania się dawnymi technikami rzemieślniczymi przy jednoczesnym doskonaleniu metod posługiwania się nowymi technologiami. 

Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne. Tegoroczna edycja wkracza również w przestrzeń wirtualną, tak by włączać w działania uczestników z całej Polski. Jest trampoliną do kultywowania twórczości i rozwoju blisko swojej codzienności. 

Program „Trampoliny do kultury” składa się z cykli bezpłatnych, innowacyjnych szkoleń i warsztatów skupionych wokół designu, sztuki użytkowej i szeroko rozumianej kultury materialnej. Twórcze zajęcia w rzemieślniczych warsztatach i spotkania z artystami zostaną uzupełnione o webinary i szkolenia online. Oferta edukacyjna obejmuje sześć dziedzin: Kultura Mebla, Kultura Książki, Kultura Ubioru, Kultura Animacji Graficznej, Kultura Przestrzeni Miejskie oraz Kultura Liderów Kultury.

Koncepcją, która stoi za każdym działaniem w projekcie „Trampolina do kultury” jest doświadczanie wolności w projektowaniu. Motyw „Trampoliny” symbolizuje niczym nieskrępowaną, wspólną zabawę, w której mogą brać udział całe rodziny. W ramach projektu odbędą się także zajęcia międzypokoleniowe. Dzieci i seniorzy będą mogli dzielić się doświadczeniem i umiejętnościami w ramach pracowni Kultury Międzypokoleniowej. Wierzymy, że każdy jest w stanie obudzić w sobie kreatywny i kulturalny potencjał, odnajdując w sobie dziecięcą ciekawość świata.

Kultura Mebla

Kultura Mebla odkryje przed uczestnikami twórcze możliwości tkwiące w ich najbliższym otoczeniu. 
Uczestnicy tchną życie w stare sprzęty oraz stworzą zupełnie nowe bazując na tradycyjnej wiedzy 
rzemieślniczej. Kultura Mebla to sposób kreatywnego patrzenia na przestrzeń i upiększania jej po 
swojemu. Cykl składa się z warsztatów stolarskich, tapicerskich, renowacyjnych i projektowania.

Kultura Ubioru

Garderoba to nie tylko ubranie – to ważny element kultury. Cykl Kultura Ubioru powstał z myślą o 
miłośnikach mody i eksperymentów z igłą i nitką w roli głównej. Uczestnicy będą rozwijać 
umiejętności z zakresu szycia, projektowania ubrań oraz wyrobu ozdób i dodatków. To okazja do 
doskonalenia zmysłu artystycznego i rozwijania własnego, niepowtarzalnego stylu.

Kultura Książki

Kultura Książki to rodzinny cykl, w którym dorośli tworzą dla dzieci, ale również z dziećmi. 
Uczestnicy wyruszą w podróż, jaką przemierza opowieść, by trafić w ręce małego czytelnika. 
Podczas warsztatów wyjściowa historia będzie twórczo przekształcana, ilustrowana, drukowana i 
oprawiana, by na końcu powstał jedyny w swoim rodzaju egzemplarz książki.

Kultura Animacji Graficznej

W przestrzeni kulturowej króluje obraz – uczestnicy Kultury Animacji Graficznej nauczą się 
tworzyć ten statyczny, jak i ożywiony. Cykl składa się z warsztatów projektowania grafiki, 
identyfikacji wizualnej, animacji filmowej oraz postprodukcji filmowej. To okazja do 
połączenia artystycznej twórczości z nabywaniem kompetencji w obszarze komunikacji wizerunkowej.

Kultura Lidera

Kultura Lidera Kultury jest skierowana do projektantów, artystów, rzemieślników i wszystkich 
osób działających w sektorach kreatywnych. Ten cykl szkoleń wyposaży uczestników w narzędzia 
niezbędne do projektowania biznesu w obszarze kultury. Warsztaty koncentrują się na kluczowych 
kompetencjach, jak zarządzanie własnym projektem, sprzedaż czy kreowanie wizerunku oraz
 umiejętnościach komunikacyjnych.

Kultura Przestrzeni Miejskiej

Zajęcia poświęcone zrozumieniu przestrzeni miejskiej jako miejsca zaistnienia zjawisk 
kulturalnych, a także poszczególnych elementów, które się na nią składają. Działanie w dużej
 mierze wykorzystuje przestrzeń lokalną osiedla Nadodrze, dzięki czemu nie tylko przyczynia się 
do lepszego zrozumienia przez mieszkańców miejsca ich zamieszkania, ale również stwarza 
potencjał do poprawy jakości przestrzeni osiedlowej i rewitalizacji poprzez kulturę.

Kultura Międzypokoleniowa

Cykl warsztatów międzypokoleniowych skierowanych do dzieci w wieku od 5 do 15 lat oraz seniorów. 
W ich trakcie dziadkowie będą wspólnie z wnuczkami wykonywać różnorodne zadania artystyczne, 
które w kreatywny sposób będą łączyć doświadczenia starszej i młodszej generacji. Szeroka oferta 
zajęć edukacyjnych pozwoli uczestnikom na zgłębianie tajników sztuki, designu i architektury.

newsletter

Imię i nazwisko

Email